Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności

Biblioteka w Stoku Lackim

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim, wówczas Gromadzka Biblioteka Publiczna założona została 55 lat temu, tj. w 1960 roku. Miała 3 filie: w Pruszynie, Białkach, Nowym Opolu oraz sprawowała opiekę nad 3 punktami bibliotecznymi: w Ujrzanowie, Joachimowie oraz Iganiach Starych.

Księgozbiór biblioteki, opracowywany na bieżąco liczył w 1969 roku 2385 woluminów. Już 2 lata później księgozbiór wzbogacił się o kolejne interesujące pozycje i wynosił wówczas 3146 woluminów.

Biblioteka prenumerowała także czasopisma takie jak: „Dziennik Ludowy”, „Trybuna Mazowiecka”, „Gospodyni”, „Barwy”, „Gromada”, „Nowe Książki” oraz czasopisma radzieckie.  Wszystkie udostępniane były czytelnikom w czytelni biblioteki.

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim na dzień 20 lipca 1971 roku posiadała 160 zarejestrowanych czytelników oraz 143 czytelników w swoich punktach bibliotecznych w Ujrzanowie, Joachimowie i Iganiach Starych.

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim obecnie włączona jest w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie.

Lokal biblioteki usytuowany przy ulicy Pałacowej 60 składa się z dwóch pomieszczeń. W jednym z nich znajduje się księgozbiór oraz wyodrębniony jest kącik czytelniczy, w drugim zaś mieści się czytelnia internetowa i księgozbiór podręczny. 11 kwietnia 2008 roku w biblioteka pozyskała 3 komputery z programu IKONKA.

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim nieustannie kontynuuje działalność kulturalno-oświatową rozpoczętą ponad 50 lat temu. Do dnia dzisiejszego organizuje liczne konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne, głośne czytania bajek dla dzieci, lekcje biblioteczne oraz spotkania ze znanymi pisarzami. Biblioteka chętnie współpracuje z tutejszą szkołą czy miejscowymi organizacjami.

 

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim

Bibliotekarz – Agata Wardziak

 

wtorek                         9:00 – 17:00

czwartek                      8:30 – 12:30

sobota                         8:00 – 16:00