Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności
20160404104533 untitled

Przegląd Piosenek Krzysztofa Klenczona + Koncert zespołu Trzy Gitary – FOTOGALERIA

 

 

Przegląd Piosenek Krzysztofa Klenczona

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie

CEL PRZEGLĄDU

*Popularyzacja postaci i twórczości „Polskiego Johna Lennona” – Krzysztofa Klenczona 

*Edukacja kulturalna i muzyczna młodzieży

*Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

* Integracja lokalnej społeczności

DATA I MIEJSCE

Przegląd odbędzie się w dniu 30 kwietnia (sobota) 2016 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie o godz.16.00

REPERTUAR

Wykonawca zgłaszający udział w Przeglądzie powinien przygotować dwie piosenki  z repertuaru Krzysztofa Klenczona.

 ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia Uczestnika może dokonać:

*szkoła do której uczęszcza Uczestnik

*rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika

*opiekunowie merytoryczni – np. nauczyciele muzyki

*organizacje, stowarzyszenia, koła muzyczne, instytucje kultury.

*Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie w przeglądzie. Zgodę należy załączyć do zgłoszenia wg formularza przy zgłoszeniu.

W przeglądzie mogą brać udział soliści, zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne   (instrumenty muzyczne we własnym zakresie).

W zgłoszeniu należy podać liczbę potrzebnych mikrofonów oraz instrumenty jakie zostaną użyte oraz sposób ich podłączenia (np.: duży jack, XLR, itp.).

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 18.04. 2016 r. Decyduje data stempla pocztowego. Możliwa jest forma mailowa na adres: gok@gminasiedlce.pl

*Tło muzyczne: podkład muzyczny na nośniku elektronicznym (płyta CD audio, mp3, plik wave)  lub akompaniament zapewnia występujący. Prawidłowe działanie płyty , nośnika elektronicznego gwarantuje opiekun występującego.

*Kategorycznie zabrania się występowania z „playbacku”, stosowania zabiegów w postaci podgrywanych chórków, i innych zabiegów mogących wprowadzić w błąd Jury konkursowe. W przypadku stwierdzenia takich zabiegów Jury może zdyskwalifikować Uczestnika. 

*Laureatów konkursu wyłania Jury powołane przez Organizatora , które obradować będzie w dniu PRZEGLĄDU. Wyniki obrad zostaną ogłoszone po zakończeniu koncertu gwiazdy wieczoru.

*Decyzje Jury są ostateczne.

*Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie załączonej do regulaminu karty zgłoszenia
 oraz dostarczenie jej Organizatorowi wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci podkładów  muzycznych w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia  2016r.

NAGRODY

*Organizator przewiduje nagrody dla Laureatów Przeglądu ( I, II i III miejsce).    

Uczestnicy Przeglądu otrzymają dyplomy

 

 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Przeglądu:

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

08-119  Siedlce, Chodów ul. Sokołowska 75

Tel/fax: (25) 644-36-91; e-mail: gok@gminasiedlce.pl

www.gok.gminasiedlce.pl

powrót do aktualności