Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności
20130226095726 konkurs plast.

Konkurs plastyczny WIELKANOCNE SYMBOLE

Zapraszamy do wziącia udziału w Konkusie Plastycznym
„Wielknocne symbole”.

 

Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie

Chodów, ul. Sokołowska 75, 08-119 Siedlce

do 29 marca 2013 roku

 

1. CELE KONKURSU:

 • promowanie talentów i pobudzanie aktywności twórczej
 • kultywowanie tradycji oraz pogłębienie wiedzy na temat symboliki Świąt Wielkanocnych
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych i wyobraźni

2. TECHNIKA I FORMA PRAC:

Prace powinny przedstawiać w formie przestrzennej symbol wielkanocny (np. pisankę, palmę, baranka).
Technika i wielkość prac dowolna.

4. KATEGORIE: 

Powołana Komisja Konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach:

 • prace iindywidualne
 • prace zbiorowe (zgłoszenia rodzinne, klasowe, innych grup itp.)

3. KRYTERIUM OCENY:

 • nawiązanie do tradycji
 • walorści artystyczne i pomysłowość
 • estetyka wykonania

PRZEPISY OGÓLNE:

 1. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie jedną pracę wykonaną przez autora, bądź grupę 
  autorów.
 2. Warunkiem udziału jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tradycji
  wielkanocnych.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą : imię i nazwisko, ewentualnie skład zespołu, wiek autora (autorów), imię i nazwisko instruktora/opiekuna, nazwę placówki (szkoły ,świetlicy). W przypadku indywidualnych zgłoszeń dokładny adres zamieszkania.
  Metryczkę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.
 1. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody.
 2. Po ocenie prac przez Komisję Konkursową zostanie zorganizowana wystawa oraz uroczyste wręczenie
  nagród w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodowie.
 3. W sprawach nie objętych regulaminem, decyduje organizator.

 

powrót do aktualności