Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności
20160223113752 palemki.jpg

Konkurs na Palmę Wielkanocną

 

 

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

REGULAMIN

 

Czy jest coś ważniejszego, co możemy przekazać przyszłym pokoleniom niż nasza rodzima  tradycja? Kultywowanie pięknych ludowych zwyczajów to nasz obowiązek zwłaszcza dzisiaj, gdy większość z nas biegnie szybko do nowoczesności.

 

Organizator Konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami

Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w

obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności

artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm .

 

Zasady uczestnictwa:

   * Konkurs ma charakter amatorski, otwarty i dostępny dla wszystkich.

*Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – prace indywidualne i prace zespołowe

*Na konkurs należy dostarczyć jedną, własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną.

* Palma musi mieć minimum 120 cm wysokości (w przypadku zespołu) lub minimum 60 cm wysokości (w przypadku osoby indywidualnej).

* Praca konkursowa powinna posiadać cechy palmy wielkanocnej: smukły bukiet

wykonany z różnego rodzaju gałązek, ziół i kwiatów. Tradycyjnie powinny się w nim

znaleźć gałązki wierzbowe (symbol życia i zmartwychwstania) obsypane puszystymi

baziami oraz inne tzw. rośliny wiecznie zielone (tuje, bukszpan, cis itp.). Palma

powinna być wykonana z tworzyw naturalnych i tradycyjnych (słoma, kolorowa

bibuła, papier, włóczka, drewno, piórka, suszone kwiaty, borowina, itp.

*Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy,

zawierającą następujące informacje:

– imiona i nazwiska twórców palmy;

– nazwę placówki, adres, klasę;

– imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna);

– pełną nazwę instytucji, stowarzyszenia, koła,

– telefon kontaktowy, e-mail

* Prace zawierające ozdoby plastikowe nie będą brane pod uwagę !

* Głównym kryterium oceny będą walory artystyczne i estetyczne.

 

 Przebieg konkursu:

* Jury dokona oceny prac w dwóch kategoriach:

 a. prace indywidualne

b. prace zbiorowe – (zgłoszenia rodzinne, grup szkolnych, organizacje…)

* Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GOK Chodów

 Ocena dokonana zostanie według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,

– dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych),

– estetyka oraz trwałość pracy.

– pomysłowość wykonania.

Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

* Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody i

wyróżnienia.

*Załączoną kartę zgłoszenia należy wypełnić i dostarczyć z palmą do dnia 16 marca 2016 roku na adres : Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie

Chodów ul. Sokołowska 75 , 08-119 Siedlce

* Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego

regulaminu.

*W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator

 

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie

Chodów ul. Sokołowska 75

08-119 Siedlce

Tel. 25 6443691

www.gok.gminasiedlce.pl, e-mail: gok@gminasiedlce.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Konkursie.

Życzymy powodzenia w twórczych działania !

powrót do aktualności