Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności
20140612112624 plakat1 2

Konkurs Fotograficzny

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia zgłaszania prac do IX edycji konkursu fotograficznego Mazowsze bliskie sercu pragniemy zachęcić do udziału w konkursie.

 

Zgłoszenia wraz z fotografiami oraz płytą CD/DVD należy składać w terminie do 16 czerwca 2014 r. w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”:

1) osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35 w Warszawie,

2) lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa.

O dacie złożenia wniosku decydują:

1) data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – w przypadku wniosków składanych osobiście;

2) data stempla pocztowego – w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty bądź stempel nadania w przypadku przesyłki kurierskiej

 

Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego:  

http://www.mazovia.pl/komunikaty/art,1997,ix-edycja-konkursu-fotograficznego-mazowsze-bliskie-sercu-pod-honorowym-patronatem-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-patronatem-artystycznym-akademii-sztuk-pieknych-w-warszawie-oraz-patronatem-.html

powrót do aktualności