Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności
20140326111248 IV fk 2

IV FESTIWAL KULTURY CHODÓW 2014 – Aktualizacja zmiany w Regulaminie Festiwalu

W dniu 02.04.2014 weszły w życie zmiany w Regulaminie IV Festiwalu Kultury Chodów 2014 . Zmiany dotyczą organizacji występów w Dniu Teatru:

 

5)         Przedstawiany program nie może przekroczyć 20 minut

 • Wyklucza się możliwość używania mikrofonów 
 • Dopuszcza się odtwarzanie dźwięków, tła muzycznego, wyłącznie przy spełnieniu następujących kryteriów:

odtwarzaniem materiału dźwiękowego zajmuje się osoba wydelegowana przez podmiot występujący. Realizator dźwięku obsługujący festiwal odpowiada jedynie za poziom głośności i niedopuszczalne jest instruowanie go przed lub podczas sztuki, co i kiedy powinien włączać, wyłączać, przewijać, itp., ani jakakolwiek inna forma angażowania go w przedstawienie, czyniąca go współodpowiedzialnym za jego powodzenie

– dopuszczalne typy nośnika: płyta cd lub pendrive

– dopuszczalne formaty dźwięku: cd audio, wav, mp3 (rozdzielczość możliwie najwyższa, np.320 kb/s) 

– materiał dźwiękowy musi być przygotowany pod kątem przedstawienia na jednym nośniku 

– na nośniku nie mogą znajdować się ścieżki ani pliki nie związane z przedstawieniem – ścieżki powinny być uporządkowane chronologicznie, a ich tytuły wpisane elektronicznie

– dodatkowo nośnik musi posiadać chronologiczny spis ścieżek wraz z tytułami i czasem ich trwania (okładka cd lub kartka A4 w przypadku pendrive)

– nośnik musi być dostarczony najpóźniej na dzień przed występem.

– dane z nośnika zostaną wczytane i zakatalogowane w laptopie organizatora, z którego będą odtwarzane podczas przedstawienia. Po występie dane te zostaną usunięte z komputera

– dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięków z własnego (dowolnego) odtwarzacza, w przypadku takim, należy zaznaczyć to w deklaracji zgłoszeniowej, koniecznie podając rodzaj wyjść audio w posiadanym urządzeniu (dopuszczalne: chinch, minijack stereo, 2x jack mono, jack stereo, XLR).

 

Postanowienia Regulaminu są ostateczne i nie podlegają negocjacjom.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

I. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie

II. Cel imprezy:

1. Prezentacja, propagowanie, popularyzacja i upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży, jak również rozbudzanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym wyrażającym się w pielęgnowaniu gwary, zwyczajów, obrzędów, pieśni i tańca.

2. Wymiana doświadczeń, nawiązywanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami.

3. Promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury.

4. Prezentacja dorobku artystycznego w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i plastyki. 

III. Terminarz Festiwalu:

 1. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do GOK do 22 kwietnia 2014. Możliwa jest forma mailowa, ale konieczne jest zwrotne potwierdzenie otrzymania korespondencji z naszej strony.
 2. Każda prezentacja powinna być zgłoszona na osobnej karcie.
 3. Każda placówka / szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prezentacje w każdej kategorii wiekowej

(taniec, muzyka, teatr) oraz maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej (plastyka).

 1. Koszt przejazdu uczestników i ubezpieczenie na konkurs oraz opiekę nad uczestnikami sprawuje instytucja patronująca danej osoby lub zespołowi.
 2. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w postaci statuetek oraz występ finałowy w czerwcu 2014r.
 3. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na występ w koncercie finałowym.
 4. Orientacyjne godziny występów zostaną podane na stronie internetowej Organizatora:

www.gok.gminasiedlce.pl

 

IV. Kategorie artystyczne – zasady uczestnictwa

TANIEC

 1. W przeglądzie mogą brać udział zespoły prezentujące różne formy tańca: ludowego,  nowoczesnego, współczesnego i inne.
  1. Podkład muzyczny:

a)     zespoły ludowe: na żywo lub CD audio, CD mp3

b)     inne zespoły: CD audio, CD mp3

c)     podkład muzyczny należy dostarczyć do GOKu do 22 kwietnia 2014. Nośnik: CD audio lub CD mp3. Należy dołączyć dokładny opis zawierający: nazwę grupy tanecznej oraz  tytuł układu choreograficznego. Możliwa jest forma mailowa, ale konieczne jest zwrotne potwierdzenie otrzymania korespondencji z naszej strony.

 1. Maksymalny czas trwania występu:

a)     zespoły ludowe – max do 15 minut

b)     inne zespoły – do 5minut

4.        Kategorie wiekowe:

           – przedszkola i klasy „0”                      

          – szkoły podstawowe klasy I-III

           – szkoły podstawowe klasy IV-VI    

          – gimnazjum i szkoły średnie

 1. Liczba osób w zespołach max. 24 osoby
 2. Termin konkursu: 09 maja 2014 (piątek) godz.10.00. Kolejność występów zostanie ustalona wg kategorii wiekowych, poczynająć od najniższej, odwrotnie do kolejności zgłoszeń.

 

MUZYKA

 1. Repertuar dowolny.
 2. Podkład muzyczny: na żywo lub z CD audio, CD mp3. Wyklucza się używania podkładów muzycznych z zarejestrowanymi głosami, chórkami, liniami wokalnymiPodkład muzyczny należy dostarczyć do GOKu w formie CD, CD mp3 + opis zawierający nazwę wykonawcy oraz tytuł utworu do 22 kwietnia 2014. Możliwa jest forma mailowa, ale konieczne jest zwrotne potwierdzenie otrzymania korespondencji z naszej strony. 
 3. W przeglądzie mogą brać udział soliści, zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne   (instrumenty muzyczne we własnym zakresie)
 4. Maksymalny czas trwania występu 5 minut
 5. W zgłoszeniu należy podać liczbę potrzebnych mikrofonów oraz instrumenty jakie zostaną użyte
 6. Termin konkursu: 08 maja 2014 (czwartek) godz.10.00. Kolejność występów zostanie ustalona wg kategorii wiekowych, poczynająć od najniższej, odwrotnie do kolejności zgłoszeń.

           – szkoły podstawowe klasy I-III

           – szkoły podstawowe klasy IV-VI    

          – gimnazjum i szkoły średnie

 

TEATR

1)       Temat przedstawienia – dowolny

2)       W przeglądzie mogą brać udział wyłącznie grupy teatralne żywego planu

3)       Wyklucza się możliwość używania mikrofonów 

4)       Dopuszcza się odtwarzanie dźwięków, tła muzycznego, wyłącznie przy spełnieniu następujących kryteriów:

odtwarzaniem materiału dźwiękowego zajmuje się osoba wydelegowana przez podmiot występujący. Realizator dźwięku obsługujący festiwal odpowiada jedynie za poziom głośności i niedopuszczalne jest instruowanie go przed lub podczas sztuki, co i kiedy powinien włączać, wyłączać, przewijać, itp., ani jakakolwiek inna forma angażowania go w przedstawienie, czyniąca go współodpowiedzialnym za jego powodzenie

– dopuszczalne typy nośnika: płyta cd lub pendrive

– dopuszczalne formaty dźwięku: cd audio, wav, mp3 (rozdzielczość możliwie najwyższa, np.320 kb/s) 

– materiał dźwiękowy musi być przygotowany pod kątem przedstawienia na jednym nośniku 

– na nośniku nie mogą znajdować się ścieżki ani pliki nie związane z przedstawieniem – ścieżki powinny być uporządkowane chronologicznie, a ich tytuły wpisane elektronicznie

– dodatkowo nośnik musi posiadać chronologiczny spis ścieżek wraz z tytułami i czasem ich trwania (okładka cd lub kartka A4 w przypadku pendrive)

– nośnik musi być dostarczony najpóźniej na dzień przed występem.

– dane z nośnika zostaną wczytane i zakatalogowane w laptopie organizatora, z którego będą odtwarzane podczas przedstawienia. Po występie dane te zostaną usunięte z komputera

– dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięków z własnego (dowolnego) odtwarzacza, w przypadku takim, należy zaznaczyć to w deklaracji zgłoszeniowej, koniecznie podając rodzaj wyjść audio w posiadanym urządzeniu (dopuszczalne: chinch, minijack stereo, 2x jack mono, jack stereo, XLR).

 

Postanowienia Regulaminu są ostateczne i nie podlegają negocjacjom.

 

5)         Przedstawiany program nie może przekroczyć 20 minut

6)         Maksymalna Liczba osób w zespole: 35.

7)         Termin konkursu: 07 maja 2014 (środa) godz.10.00. Kolejność występów zostanie ustalona wg kategorii wiekowych, poczynająć od najniższej, odwrotnie do kolejności zgłoszeń.

           – przedszkola i klasy „0”                      

           – szkoły podstawowe klasy I-III

           – szkoły podstawowe klasy IV-VI    

          – gimnazjum i szkoły średnie

 

PLASTYKA

KONKURS PLASTYCZNY „NA ŻYWO”

I etap –  Każda placówka/szkoła zgłasza maksymalnie 3 uczniów w każdej kategorii wiekowej.
Termin nadsyłania zgłoszeń do 22 kwietnia 2014.

 

II etap – wykonywanie prac w siedzibie GOK

 

 1. 1.          Temat pracy zostanie podany przy rozpoczęciu konkursu w GOK 
 2. 2.          Prace będą wykonywane w formacie A3 
 3. 3.          Czas wykonywania pracy 3 godziny 
 4. 4.          Technika: malarstwo, grafika, rysunek (z wyłączeniem technik przestrzennych  typu: collage, wydzieranka, itp.)  
 5. 5.          Materiały do wykonania pracy we własnym zakresie 
 6. 6.          Organizatorzy nie oddają wykonanych prac i zastrzegają sobie możliwość ich opublikowania 
 7. 7.          Termin konkursu: 06 maja 2014 (wtorek) godz.10.00. 

 

V. Biuro Organizacyjne: Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

                                             08-119  Siedlce, Chodów ul. Sokołowska 75

                                 Tel/fax: (25) 644-36-91  e-mail: gok@gminasiedlce.pl 

 

Regulamin oraz karty zgłoszeń są do pobrania na stronie: www.gok.gminasiedlce.pl

 

VI. Kategorie wiekowe

Adresaci: dzieci i młodzież (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczniowie szkół artystycznych, uczestnicy różnych kół zainteresowań)

Kategorie wiekowe:

 

          – szkoły podstawowe klasy I-III

           – szkoły podstawowe klasy IV-VI    

          – gimnazjum i szkoły średnie

 

VII. Ocena i nagrody:

1. Oceny dokonywać będą komisje składające się ze specjalistów w danej dziedzinie.

2. Komisje będą brały pod uwagę następujące kryteria:

 • ogólny wyraz artystyczny
 • dobór repertuaru
 • opracowanie choreograficzne, reżyserię
 • dobór muzyki
 • jakość podkładów muzycznych
 • technikę wykonania
 • dobór i estetykę wykonania kostiumów, scenografii
 • wartości wychowawcze
 • szczególną uwagę komisja będzie zwracać na teksty i kompozycje własne.

 

Organizator przewidział nagrody w poszczególnych kategoriach artystycznych.

 

VIII. Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie załączonej do regulaminu karty zgłoszenia oraz dostarczenie jej Organizatorowi wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci podkładów muzycznych w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia  2014r.

IX. Do karty zgłoszenia prosimy dołączyć imienną listę uczestników wraz z datami urodzenia.

X. Sprawy nie ujęte w regulaminie  rozstrzyga Organizator.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

08-119  Siedlce, Chodów ul. Sokołowska 75

Tel/fax: (25) 644-36-91; e-mail: gok@gminasiedlce.pl 

www.gok.gminasiedlce.pl

 

 

 

powrót do aktualności