Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności
20161018112014 z19307546q recznie robione ozdoby choinkowe

GMINNA CHOINKA – KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ

 Zawieś  swoją ozdobę na gminnej choince


 1. Uczestnicy konkursu:

-przedszkole

– uczniowie klas 1-3 Szkoła Podstawowa

– uczniowie klas IV-VI SP.

– uczniowie I-III Gimnazjum.

– dorośli

 

 2. Cele, tematyka, warunki konkursu:

Celem konkursu jest:

– kultywowanie  tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

– prezentacja talentów plastycznych

– rozwijanie wrażliwości estetycznej

-umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia

 

 3. Zadanie konkursowe

 

    Tematem konkursu są ozdoby choinkowe.

      Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać samodzielnie 1 ozdobę choinkową. Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać  zawieszenie jej na choince.

 Prace należy opatrzyć czytelną metryczką (imię, nazwisko, klasa) umieszczoną w widocznym miejscu.

 

 4. Nagrody.

     Organizatorzy konkursu przewidują dla  laureatów konkursu dyplomy i  nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce    oraz  wyróżnienia, we wszystkich kategoriach. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za   uczestnictwo.   

 

 5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zawieszone na choince w Urzędzie Gminy Siedlce.

 

 6.      Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie:

– pomysłowość,

-samodzielność wykonania

– staranność wykonania,

-wrażenia artystyczne,

– nawiązanie do tradycji świątecznych

-oryginalność

-estetyka wykonania

 

 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  5 grudnia 2016 r.

 

8.. Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje w  swoich prac – dla celów związanych z konkursem oraz wystawą pokonkursową.  Prace złożone na konkurs nie są zwracane uczestnikom.

 

9. Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą w TERMINIE DO 2 GRUDNIA 2016r.  na adres:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie

Chodów, ul. Sokołowska 75

08-119  Siedlce

powrót do aktualności