Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności
20240125010715 ostrowek

Dwór w Ostrówku – nowa perspektywa kulturalna.

Dwór w Ostrówku – nowa perspektywa kulturalna.

Gmina Siedlce realizuje zadanie „ Dwór w Ostrówku – nowa perspektywa kulturalna” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego kwocie: 213 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 380.000,00 zł.  W ramach zadania wnioskodawca zakupi brakujące wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej i administracyjnej, które będzie wykorzystywane m.in. na cele animacji edukacji kulturalnej, prowadzenia zajęć dla odbiorców we wszystkich przedziałach wiekowych oraz organizacji ponadregionalnych wydarzeń. Mieszkańcy Gminy Siedlce zyskają lepszy dostęp do wydarzeń kulturalnych, a potencjał działalności edukacyjno – animacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury znacząco wzrośnie. Zadanie będzie zrealizowane przez Gminę Siedlce w całości w roku 2023.

powrót do aktualności