Więcej...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ostrówek 6, 08-103 Siedlce
25 644 36 91
Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury w Siedlcach

z siedzibą w Ostrówku

Photo by RhondaK Native Florida Folk Artist
Photo by Markus Spiske
Photo by USGS

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach został powołany w 1985 roku Uchwałą Gminnej Rady Narodowej.
Siedzibą jest miejscowość Ostówek.

Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje Gminę Siedlce.
Główne cele to przede wszystkim edukacja kulturalna oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy i stymulowanie życia kulturalnego w regionie.